Dag Skedsmo

Stavsberg skole, "Spansk rytter X", 2019, Syrefast stål. 250x250x250cm

Politihøyskolen, Sæter, 2010

"Paragraf". Messingspiral fra tak i kantine til søyle i resepsjon. Den erstatter også håndlist rundt hull i gulvet i kantinen.
Fra resepsjon
Fra resepsjon

Kongsvinger Tannklinikk, 2009

Tusj og slagmetall på vegg
Tusj og slagmetall på vegg

Hamar og Molde postterminaler 2001-02

En del speil og en del sort flis "erstatter" hver annen hvit flis i garderober. Farger i rommet refleteres i speilflatene.
Samme konsept på Hamar og I Molde

Marikollen skole, 2005

Trerelieff over 2 etg. Blåmalt bakvegg.

SAS Teknisk Base, Gardermoen 1997-98

Skulptur i syrefast stål. Høyde 800cm
Inngangsparti
Elementer l lakkert stål i luftrommet over kantine. Største element 8 meter bredt. Total lengde 48 meter.
Fra 2 etg
Fra 3 etg. Total lengde 48 meter
Inngang verktedhall. 11 elementer av lakkert aluminium. Høyeste element 12 meter
Fra verkstedhall

Øvrebyen videregående skole, Kongsvinger, 1995-97

Skulptur i syrefast stål. Høyde 350cm
Syrefast stål
Detalj

RTV-bygget, OL 94, nå Høgskolen på Lillehammer 1993

Lakkert aluminium. Relieff over 2 etg. 800x400cm
Felter på vegg malt røde
Nedenfra
Inngang kantine
Lakkert rustfritt stål
Mot hovedinngang
Kantine. Lakkert aluminium og rustfritt stål

Norsk vegmuseum, Hunderfossen 1992

Norsk vegmuseum, Hunderfossen, med 3+1. Syrefast stål.
D.Skedsmo, T.Roalkvam, Marius Van der Made, P.Brand

Harstad kulturhus 1991

Lakkerte stålspiler, hvit front, blått til hvitt på kantene.
Spiss vinkel

Oseberg boligplattform, Norsk Hydro, 1986-87

Lakkert aluminiun, høyde 600cm

Regjeringsbygget R4, 1985. Utsmykking over 7 etasjer.

R4. Ved heis, 7. etasje 1986-7
R4. Etg. vestibyle 2.etg.
R4. Korridor 3, etasje
R4, detalj

Utsmykking av kantine, Hønefoss 1985

Kantine, Statens Lærerhøyskole, Hønefoss, 1985